ใช้ชีวิตของเราอย่างไร ให้มีคุณค่ามากที่สุด ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

คนเราเมื่อได้เกิดมาเป็นคน ก็ต้องอยู่ในสังคม คงไม่มีใครที่เกิดมาแล้วอยู่คนเดียวตลอดชีวิต เมื่อเราอยู่ในสังคม เราจะเห็นสิ่งต่างๆ มากมายจากคนอื่น และตัวเราเอง เมื่อเราได้เกิดมาแล้ว ก็ต้องดำเนินชีวิตตามวิถีทางขอมนุษย์คนหนึ่ง เหมือนอย่างที่บรรพบุรุษของเราเคยเป็นมาก่อน นั่นก็คือการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต การแต่งงาน เป็นต้น อันนี้คือสิ่งที่คนทั่วไปเป็นกัน แต่สิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนได้เต็มตัวคือ การจะทำอย่างไร ให้ชีวิตของเรา มีคุณค่ามากที่สุด ให้สมกับที่ได้เกิดมา นี่คือแนวทางในการทำชีวิตของเรา ให้มีคุณค่ามากที่สุด ทั้งต่อตัวเอง ต่อคนอื่น และต่อโลกนี้ ประเทศนี้ การรู้จักให้ การให้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อเราเกิดมาเป็นคน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ บริจาคเงิน และบริจาคอาหารให้กับคนต่างๆ ที่เขาไม่มี แม้แต่การใส่บาตรพระ ก็ถือว่าเป็นการให้ด้วย เป็นการให้ที่ได้บุญมากที่สุดอีกอย่างหนึ่ง การรู้จักให้ มันเป็นการกำจัดความ ตระหนี่ออกจากใจของเรา ไม่ให้เป็นคนที่เห็นแก่ตัว และเมื่อเราเป็นคนที่รู้จักการให้ […]

Read More