Charity

ใช้ชีวิตของเราอย่างไร ให้มีคุณค่ามากที่สุด ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

คนเราเมื่อได้เกิดมาเป็นคน ก็ต้องอยู่ในสังคม คงไม่มีใครที่เกิดมาแล้วอยู่คนเดียวตลอดชีวิต เมื่อเราอยู่ในสังคม เราจะเห็นสิ่งต่างๆ มากมายจากคนอื่น และตัวเราเอง เมื่อเราได้เกิดมาแล้ว ก็ต้องดำเนินชีวิตตามวิถีทางขอมนุษย์คนหนึ่ง เหมือนอย่างที่บรรพบุรุษของเราเคยเป็นมาก่อน นั่นก็คือการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต การแต่งงาน เป็นต้น อันนี้คือสิ่งที่คนทั่วไปเป็นกัน แต่สิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนได้เต็มตัวคือ การจะทำอย่างไร ให้ชีวิตของเรา มีคุณค่ามากที่สุด ให้สมกับที่ได้เกิดมา

นี่คือแนวทางในการทำชีวิตของเรา ให้มีคุณค่ามากที่สุด ทั้งต่อตัวเอง ต่อคนอื่น และต่อโลกนี้ ประเทศนี้

  • การรู้จักให้ การให้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อเราเกิดมาเป็นคน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ บริจาคเงิน และบริจาคอาหารให้กับคนต่างๆ ที่เขาไม่มี แม้แต่การใส่บาตรพระ ก็ถือว่าเป็นการให้ด้วย เป็นการให้ที่ได้บุญมากที่สุดอีกอย่างหนึ่ง การรู้จักให้ มันเป็นการกำจัดความ ตระหนี่ออกจากใจของเรา ไม่ให้เป็นคนที่เห็นแก่ตัว และเมื่อเราเป็นคนที่รู้จักการให้ เราก็จะเป็นคนที่รักที่ชื่นชอบ ของคนทั่วไปด้วย
  • การช่วยเหลือสังคม อะไรก็ตามที่เราสามรช่วยเลหือได้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยด้วยแรง ช่วยด้วยใจ เราก็ควรที่จะช่วยตามกำลังของเรา อย่างเช่นการไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่ยากไร้ ด้อยโอกาสต่างๆ ที่เขาไม่มีเหมือนเรา ไปช่วยสอน ช่วยให้กำลังใจ เป็นต้น เราจะได้รู้คุณค่า ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ว่ามีความสำคัญอย่างไร และเราจะต้องทำอะไรเพิ่มบ้าง กับชีวิตของเรา
  • การศึกษาพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ ถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา ที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความสุข หลักธรรมต่างๆ เราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ทั้งสิ้น ทั้งเรื่องการทำงาน เรื่องการใช้ชีวิตกับครอบครัว และการอยู่ร่วมกันในสังคม จะทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้น ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เราต้องทำอะไรบ้าง ให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากที่สุด และการเข้ามาศึกษาพุทธศาสนานั้น ยังเป็นการช่วยสืบทอดศาสนาด้วย
  • อย่าใช้ชีวิตประมาท แน่นอนว่า เมื่อเราเกิดได้ เราก็ต้องตายได้เหมือนกัน ไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้า เมื่อเรารู้อย่างนี้ ก็ควรใช้ชีวิตที่มีให้มันคุ้มค่ามากที่สุด ว่าเราจะทำอะไรบ้างให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ ให้กับคนรอบข้าง ครอบครัวและประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อที่จะเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่เราได้อาศัยเกิดมาได้ เมื่อเราเข้าใจตรงจุดนี้ เราก็จะตระหนักได้เองว่า เราจะทำอะไรเพิ่มบ้าง แต่ถ้ายังใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมาย มันก็ไม่มีอระโยชน์อะไรที่ได้เกิดมา

เมื่อเราทำได้อย่างที่บอกไปข้างต้น เราก็จะรู้ความหมายของชีวิตเราแล้ว ว่าเราเกิดมาทำไม และเกิดมาเพื่ออะไร จะทำอะไรเพื่อชีวิตนี้บ้าง อย่าปล่อยให้ชีวิตของเรา ดำเนินไปแบบไร้ความหมาย ไร้ทิศทาง โดยที่ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะมันเหมือนเกิดมาเสียเวลาเปล่าเฉยๆ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *